Teori

Hvad er coaching?

  • En proces for målsætning og opnåelse af mål
  • Fremadrettet (tager udgangspunkt i din situation lige nu)
  • Fokuseret på bevidsthed og DINE livsværdier
  • Fokuseret på de ressourcer, der skal til, for at du når dine mål
  • Resultatorienteret (udmunder i en handlingsplan)

    Læs mere “her“.


Hvad er NLP?

NLP tilbyder en række psykologiske værktøjer, der kan hjælpe til at afdække bevidste og ubevidste strategier samt finde og frisætte ressourcer. Værktøjer, der kan bruges til at bearbejde uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og til at ændre begrænsende overbevisninger. Værktøjer, der kan bruges til målsætning og til at skabe bevidsthed og positive forandringer både i forhold til personlig og faglig udvikling, men også i forhold til kommunikation og relationer mellem mennesker.

Læs mere “her“.

Hvad er Enneagrammet

Enneagrammet er et psykologisk værktøj, der beskriver 9 grundlæggende personlighedstyper. Typerne oplever verden på hver deres måde og har bestemte vaner, reaktionsmønstre og særlige egenskaber. Enneagrammet afdækker den menneskelige adfærd, der knytter sig til de 9 personlighedstyper og samtidig de forskellige motiver, værdier og behov, som ligger til grund for typernes adfærd.

Læs mere “her“.