Stresscoaching

Hjælp til håndtering af stress. På basis af dine ønsker taler vi f.eks. om, hvor det er, du skal sætte ind for at mindske stressen i hverdagen:

 • Bevidsthed om de konsekvenser din livsstil har
 • Opmærksomhed og reaktion på tidlige stresssignaler
 • Prioritering og planlægning i forhold til det, der er vigtigt for dig
 • Evnen til at vælge til og vælge fra
 • Kun handle hvor du kan og vil i forhold til det, der er vigtigt for dig
 • Acceptere forhold, som du ikke har indflydelse på
 • Lære at håndtere stress-tanker.

Du får værktøjer, som du kan bruge både på kort og på langt sigt.

Med udgangspunkt i din situation lige nu arbejder du i samarbejde med mig hen imod glæde, tilfredshed og balance – og ikke mindst mindre stress.

Send mig en mail, hvis du ønsker et par gratis værktøjer til hjælp til håndtering af stress.

De fysiske og psykiske stresssymptomer kan eksempelvis være:

 • Træthed
 • Sover dårligt om natten
 • Tavs og indadvendt
 • Har let til tårer
 • Mindre social (holder sig for sig selv)
 • Glemsom
 • Bliver hyppigt syg (lavt immunforsvar)
 • Irritabel
 • Ændret personlighed
 • Aggressiv
 • Laver 1000 ting men når ikke ret meget
 • Ingen glæde