Om coaching

Coaching er:

 • En proces for målsætning og opnåelse af mål
 • Fremadrettet (tager udgangspunkt i din situation lige nu)
 • Fokuseret på bevidsthed og DINE livsværdier
 • Fokuseret på de ressourcer, der skal til, for at du når dine mål
 • Resultatorienteret (udmunder i en handlingsplan)

Coaching-begrebet kommer oprindelig fra sportens verden.

Udgangspunktet i coaching er, at mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge for for at nå deres mål.

Ofte er menneskers egne tanker og begrænsende overbevisninger den største modstander i relation til at nå de ønskede mål.

Det handler om at tro på, at man kan, det handler om bevidsthed og fokus, som den amerikanske tennisspiller, forfatter og Harvard graduate Timothy W. Gallway bl.a. beskriver det i sin bog ”The Inner Game of Tennis”.

En coach er en sparringspartner, der inden for en aftalt ramme stiller spørgsmål, der får dig til at reflektere. Du bliver fokuseret på dit mål og får overblik til at opleve ting fra nye vinkler.

Coaching-samtalen tager udgangspunkt i din situation lige nu og er fremadrettet.

Formålet er din udvikling:

 • At afklare, hvor du befinder dig lige nu, og hvor du gerne vil hen inden for en bestemt tidsramme.
 • At skabe øget bevidsthed på dine mønstre og overbevisninger.
 • At skabe øget bevidsthed på de ressourcer, der skal til, for at du når dine mål.
 • At finde de ressourcer, som du har, der fremover kan hjælpe dig til at nå dine mål.
 • At udarbejde en handlingsplan, der gør dig i stand til nå dine mål i balance med det, som er vigtigt for dig.

I en coachingproces kan forskellige NLP-værktøjer indgå for at optimere arbejdet med det emne eller livsområde, du arbejder med. Ligesom fokus på din enneagramtype kan være fordelagtig.

Coachen har ansvaret for coachingprocessen – du får og har ansvaret for handlingsplan og dermed resultat.

Coaching kan bruges personligt f.eks. til:

 • Øget bevidsthed på vaner og mønstre
 • Hvad vil jeg med mit liv?
 • Optimering af balancen mellem privatliv og arbejdsliv
 • Mere trivsel og mindre stress i hverdagen
 • Sporskifte
 • Hvordan bliver jeg bedre til at sige til og fra?
 • Parforhold
 • Børn
 • Roller
 • Relationer
 • Jobsøgning
 • Afklaring af værdier og mål
 • Hvad er mine passioner?
 • Større livsglæde

Og arbejdsrelateret, f.eks. til:

 • Karriereudvikling
 • Afklaring af mål og værdier i forhold til virksomhedens
 • Handlingsplaner
 • Motivation
 • Samarbejdsrelationer internt og eksternt
 • Ledelse
 • Konflikthåndtering
 • Stresshåndtering
 • Forhandling

Coaching er IKKE:

 • Psykologisk eller psykiatrisk rådgivning