Om Enneagrammet

Hvad er Enneagrammet:

Enneagrammet er et psykologisk værktøj, der beskriver 9 grundlæggende personlighedstyper. Enneagrammet kommer af ennea (det græske ord for ni) og grammos (det græske ord for figur): Figuren afspejler sammenhængen mellem de 9 personlighedstyper. Typerne oplever verden på hver deres måde og har bestemte vaner, reaktionsmønstre og særlige egenskaber. Enneagrammet afdækker den menneskelige adfærd, der knytter sig til de 9 personlighedstyper og samtidig de forskellige motiver, værdier og behov, som ligger til grund for typernes adfærd.

Alle typer kan udvise samme adfærd, men motiverne, værdierne og behovene, der ligger bag adfærden er forskellige for de enkelte typer, hvorfor man ikke alene kan kende typerne på baggrund af adfærd.

Enneagrammet hjælper til indsigt og til accept af dig selv og ikke mindst til at skabe rummelighed over for andre.

I en coachingproces kan fokus på din enneagramtype være fordelagtigt.

 

Kort om de 9 personlighedstyper

Type 1: (Perfektionisten/Reformatoren)
1’eren er rationel, principfast og idealistisk. Selvkontrolleret, perfektionistisk og samvittighedsfuld og har en stærk følelse af, hvad der er rigtigt og forkert. 1’eren er bange for at lave fejl, sætter høje standarder, er kritisk over for sig selv, men kan også være kritisk over for andre.

Type 2: (Hjælperen/Den specielle ven)

2’eren er omsorgsfuld, social, empatisk, oprigtig, tilpasningsdygtig, smilende og imødekommende. 2’eren er venlig og generøs med kan også være sentimental, besiddende, demonstrativ, selvopofrende og behagesyg. 2’eren gør ofte ting for andre for at føle sig uundværlig, men kan have svært ved at mærke egne behov.

Type 3: (Udretteren/Rollemodellen)
3’eren er succesorienteret, selvsikker, tiltrækkende, charmerende og tilpasningsdygtig. 3’eren er oftest ambitiøs, energisk, kompetent og fokuseret på image, status og f.eks. forfremmelse og titler. 3’eren kan være arbejdsnarkoman, konkurrenceminded og identificerer sig med det de laver, og det de opnår.

Type 4: (Individualisten/Romantikeren)
4’eren er følsom, selvcentreret, romantisk og reserveret. 4’eren er udtryksfuld, intuitiv, kreativ og individualistisk men kan også være humørsyg, temperamentsfuld og selvoptaget. 4’eren føler sig ofte sårbar og anderledes, kender til misundelse og kan optræde hånligt overfor andre. 4’eren kan ofte opleves som dramatisk, melankolsk og selvmedlidende.

Type 5: (Iagttageren/Udforskeren)

5’eren er intellektuel, intens, skarpsindig, reflektiv og klart opfattende. 5’eren er kompetent, indsigtsfuld og nysgerrig. Arbejder oftest meget koncentreret og fokuseret på komplekse opgaver. 5’eren er selvstændig og innovativ men kan også være distræt og fanget i sine egne tanker. 5’eren kan ofte opleves som isoleret og hemmelighedsfuld.

Type 6: (Skeptikeren/Loyalisten)

6’eren er pligtopfyldende, engageret, pålidelig og tryghedssøgende. 6’eren er ansvarlig og tilpasningsdygtig, er god til at se ting fra flere sider, forsigtig, men kan også være defensiv, ubeslutsom, trodsig, mistænksom og ængstelig. 6’eren er udtryksfuld, men det opleves ofte som om, 6’eren har svært ved at træffe beslutninger.

Type 7: (Eventyreren/Entusiasten)

7’eren er travl, udadvendt, optimistisk, begejstret, impulsiv og alsidig. 7’eren er produktiv og praktisk og søger konstant nye, spændende ideer og oplevelser, men kan også være begærlig og adspredt og kan også opleves som ufokuseret og overfladisk. 7’eren holder sine følelser på afstand ved at tænke meget og have en masse gøremål.

Type 8: (Frontkæmperen/Lederen)
8’eren er stærk, selvsikker, viljestærk, direkte og beslutsom. 8’eren er beskyttende og ressourcefuld, men kan også være ego-centrisk, temperamentsfuld, konfronterende og dominerende. 8’eren har brug for kontrol over sit eget liv og sine omgivelser og har svært ved at vise sårbarhed. 8’eren mærker fysiske tilstande i kroppen.

Type 9: (Fredselskeren/Mægleren)
9’eren er magelig, sorgløs, beroligende, behagelig, bekræftende, tillidsfuld og stabil. 9’eren er ofte kreativ og optimistisk, men kan også være selvtilfreds, selvudslettende og sætte sig selv til side for at undgå konflikter og skænderier. 9’eren er en fantastisk mægler, men kan også opleves som indadvendt og fjern.