Citater

Citater & kloge ord om livet – inspiration til selvudvikling:

“Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller – det er mængden af liv i dine år.”
Abraham Lincoln

“Man kan ikke give mennesker varig hjælp ved at gøre det for dem, som de selv burde gøre.”
Abraham Lincoln

“Hvis man har fat i en elefants bagben, og den forsøger at løbe væk, er det klogest at lade den løbe.”
Abraham Lincoln

“Du kan sagtens narre alle folk i nogen tid, og nogle folk hele tiden, men du kan ikke narre alle folk altid.”
Abraham Lincoln

“Du kan ikke slippe for morgendagens ansvar ved at undvige det i dag.”
Abraham Lincoln

“Du kan ikke hjælpe de fattige ved at udrydde de rige.”
Abraham Lincoln

“Det er min erfaring, at mennesker uden laster heller ikke har nogle dyder.”
Abraham Lincoln

“At dræbe hunden kurerer ikke biddet.”
Abraham Lincoln

“De fleste mennesker er lige så lykkelige, som de beslutter sig til at være.”
Abraham Lincoln

“Man genkender ikke sit livs vigtige øjeblikke, før det er for sent.”
Agatha Christie

“Hvis det eneste værktøj, du ejer, er en hammer, begynder ethvert problem at ligne et søm.”
Abraham Maslow

“Når jeg ser på mig selv og mine tankemetoder, må jeg konkludere, at fantasiens gave har betydet mere for mig end evnen til at tilegne mig ny viden.”
Albert Einstein

“De betydningsfulde problemer, vi har, kan ikke løses med den samme tankegang, hvormed vi skabte dem.”
Albert Einstein

“Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere.”
Albert Einstein

“Den, der aldrig har begået en fejl, har aldrig prøvet noget nyt.”
Albert Einstein

“Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.”
Albert Einstein

“Sund fornuft er samlingen af fordomme erhvervet som attenårig.”
Albert Einstein

“Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever. Det er, hvad mennesker bruger det oplevede til.”
Albert Einstein

“Min generations største opdagelse er, at mennesker kan ændre deres liv ved at ændre deres indstilling.”
Albert Schweizer

“Når en dør lukkes åbnes en anden. Men vi har ofte så travlt med at ærgre os over den lukkede dør, at vi ikke end ænser den åbne.”
Alexander Graham Bell

“Vi ser ikke tingene, som de er, men som vi er.”
Anais Nin

“Man opdager ingen nye verdensdele, hvis man ikke har mod til at lade alle kyster ude af syne.”
André Gide

“At blive gammel er ikke andet end en dårlig vane, som travle mennesker ikke har tid til at tillægge sig.”
André Malraux

“Fyrtårne løber ikke rundt på en ø på udkig efter skibe at redde. De står bare og skinner.”
Anne Lamott

“Det er ikke det, vi gør en gang imellem, som tæller, men vores konstante handlinger.”
Anthony Robbins

“Hver gang du tager en beslutning, beslutter du din egen skæbne.”
Anthony Robbins

“Ydmyghed består ikke i at fornægte sig selv, men i at vedkende sig sin handling.”
Antoine de Saint-Exupery

“Enhver kan blive vred. Men at blive vred på den rigtige person med den rigtige styrkegrad på det rigtige tidspunkt og af den rigtige grund – det er ikke let.”
Aristoteles

“Venskab er én sjæl i to legemer.”
Aristoteles

“Lykke er den bevidsthedstilstand, der kommer af at præstere i overensstemmelse med sine værdier.”
Ayn Rand

“Skjul ikke dine evner. De er dig givet for at blive brugt. Til hvad nytte er et solur i skyggen?”
Benjamin Franklin

“De mennesker, som har noget imod det, er helt uden betydning, og de mennesker, som virkelig betyder noget, er ligeglade med det.”
Bernard M. Baruch

“Selv når alle eksperter er enige, kan det tænkes, at de tager fejl.”
Bertrand Russell

“Fejlen ved verden er, at de dumme er så skråsikre på alting, og de begavede så fulde af tvivl.”
Bertrand Russell

“Det er menneskeligt at fejle – at give andre skylden er endnu mere menneskeligt.”
Bob Goddard

“Beklag dig aldrig, forklar dig aldrig. Modstå fristelsen til at forsvare dig selv eller komme med undskyldninger.”
Brian Tracy

“Lev ikke i fortiden, drøm ikke om fremtiden, koncentrer dit sind om nuet.”
Buddha

“Alt hvad vi er, er resultatet af det, vi har tænkt.”
Buddha

“At tilbageholde vrede er som at drikke gift og forvente, at en anden person dør af det.”
Buddha

“Uanset hvad man forventer, vil det altid blive anderledes.”
Buddha

“Lykken bliver aldrig mindre af at blive delt.”
Buddha

“Det mindste med mening, har altid større værdi, end det største uden mening.”
C.G. Jung

“Vi har for mange mennesker, som lever uden at arbejde, og alt for mange, som arbejder uden at leve.”
Charles R. Brown

“Tænk stort, men tag små skridt.”
Charlie Brower

“Viljestyrke er noget vi gør – ikke noget vi har. Viljestyrke er at gøre ting, vi ikke har lyst til, men vi gør dem alligevel og har det godt bagefter.”
Chris McDonald

“At spise en elefant i en mundfuld er umuligt, men i bidder kan det lade sig gøre.”
Chris McDonald

“Selv den længste rejse begynder med et skridt.”
Dalai Lama

“Dårlige oplevelser er ikke noget der sker for os. Vi tiltrækker dem, så vi kan lære af dem.”
Deepak Chopra

“Hvis du synes uddannelse koster mange penge, så prøv uvidenhed.”
Derek Bok

“Når du fanger dig selv i at glide ind i venten, så skynd dig ud af den. Hvis du er nærværende, er der aldrig brug for, at du venter på noget.”
Eckhardt Tolle

“Den største fejl, du kan gøre i livet, er at være evig angst for at gøre en.”
Elbert Hubbard

“Ingen kan få dig til at føle dig mindreværdig uden din tilladelse.”
Eleanor Roosevelt

“Hver gang du virkelig stopper op og ser frygten i øjnene, får du mere styrke, mod og selvtillid. Du skal gøre det, du ikke tror, du kan.”
Eleanor Roosevelt

“Vi erkender aldrig vandets værdi, før brønden er tom.”
Engelsk ordsprog

“Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.”
Ernest Hemingway

“I det dårligste held er den bedste chance for en god ændring.”
Euripides

“Livskvalitet er at vælge og at tage konsekvenserne af sine valg. Vi vælger ikke altid, hvad der rammer os, men vi vælger selv, hvordan vi reagerer på det, der rammer os.”
Fernando Savater

“Det er farligt at gøre sig forestillinger om virkeligheden, for virkeligheden har en tilbøjelighed til at blive, som man forestiller sig den.”
Fernando Savater

“Der er altid et eller andet, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er.”
Fra Gummi Tarzan

“Døden efterlader en hjertesorg, som ingen kan hele, men kærligheden efterlader et minde, som ingen kan stjæle.”
Fra en gravsten i Irland

“Den, som stadig tænker på hævn, holder sine sår åbne.”
Francis Bacon

“Den, som ikke er forberedt på at tilgive andre, ødelægger den bro, han engang selv må gå over.”
Francis Bacon

“Der findes ingen kendsgerninger, kun fortolkninger.”
Friederich Nietzsche

“Man kan ikke lære et menneske noget. Man kan kun hjælpe det til at opdage, hvad det har i sig.”
Galileo Galilei

“Livet er relationer. Resten er bare detaljer.”
– Gary Smalley

“Livet er det dejligste eventyr.”
H.C. Andersen

“Lykke er som regel noget, man allerede har efterladt sig. Man ser den først i bakspejlet.”
Hannelore Schroth

“Som en ulykke sjældent kommer alene, har også lykken gerne følgeskab.”
Henrik Pontoppidan

“Hvad enten du tror, at du kan eller ikke kan, så har du sandsynligvis ret.”
Henry Ford

“Forhindringer er de frygtelige ting, du ser, når du vender din opmærksomhed væk fra dit mål.
Henry Ford

“Det ikke hvad vi tager, men hvad vi giver, der gør os rige.
Henry Ward Beecher

“Man kan ikke stige ned i den samme flod to gange.”
Heraklit

“Misund aldrig nogen deres tilsyneladende lykke! Du kender ikke deres hemmelige sorger.”
Indisk ordsprog

“Pligter opfylder man bedst ved at gøre dem til lyster.”
Ingrid van Bergen

“Lykkens hemmelighed ligger ikke i at gøre det, man gerne vil gøre, men i at kunne lide det man skal gøre.”
James Matthew Barrie

“Der er formentlig ingenting så ubehageligt og farligt her i livet som frygt.”
Jawaharlal Nehru

“De fleste anvender den første del af livet til at gøre resten af det miserabelt.”
Jean de La Bruyère

“Livet begynder på den anden side af fortvivlelsen.”
Jean-Paul Sartre

“Vil du lære dig selv at kende, så læg mærke til, hvad du helst tænker på.”
Jean-Paul Sartre

“Fremskridt er de utilfredses værk.”
Jean-Paul Sartre

“De største forhindringer for succes er utålmodighed og grådighed.”
– Jim Rohn

“Livet er det, der sker med dig, mens du har travlt med at lægge andre planer.”
John Lennon

“Når nogen kommer til mig og beder om råd, finder jeg ud af, hvad det er for et råd, han vil have, og så giver jeg ham det.”
Josh Billings

“Ingen hævn er så fuldkommen som tilgivelse.”
Josh Billings

“Ensomhed er et godt sted at besøge, men et trist sted at slå sig ned.”
Josh Billings

“Råd er sjældent velkomne. De, som har mest brug for dem, synes mindst om dem.”
Josh Billings

“Livet består ikke i at have gode kort på hånden, men at spille dem du har, godt.”
Josh Billings

“Drømmen om lykke er mere end selve lykken.”
Jovan Ducic

“Vær altid en førsteklasses udgave af dig selv, i stedet for at være en andenklasses udgave af en anden.”
Judy Garland

“Hvis mennesket skulle bygge “Lykkens Hus”, så ville det største rum blive ventesalen.”
Jules Renard

“Husk, du bliver ikke målt på det, du tænker eller tror. Du bliver målt på det, du gør.”
Jydsk talemåde

“Når forandringens vinde blæser, er der nogle, der bygger læhegn, andre bygger vindmøller.”
Kinesisk ordsprog

“Uanset hvor langt du er gået ad en dårlig vej, så vend om.”
Kinesisk ordsprog

“Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af livet på ét ben.”
Kinesisk ordsprog

“Sorg er den skygge, som kærlighed kaster.”
Kristine Stricker Hestbech

“Af natur er mennesker næsten ens. Gennem deres udvikling bliver de vidt forskellige.”
Kungfutse

“Der er en revne i alting, det er sådan lyset kommer ind.”
Leonard Cohen

“Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå for at komme herfra?”, spurgte Alice.
“Det afhænger jo en hel del af, hvor du vil hen”, sagde katten.
“Det er mig temmelig ligegyldigt”, sagde Alice.

“Så kan det også være det samme, hvilken vej du går”, sagde katten.
Lewis Carrol, fra Alice i eventyrland

“Jeg slipper dagens begivenheder med fred og har tillid til, at morgendagens begivenheder klarer sig selv.”
Louise Hayes

“Lykken er ikke en station, man kommer til, men en rejsemåde.”
M. Runbeck

“Det er ikke det, vi oplever, men det, vi føler, vi oplever, der udgør vores skæbne.”
Marie von Ebner-Eschenbach

“Vi bevogter alle en port til forandring, som kun kan åbnes indefra.”
Marilyn Ferguson

“Nogle mennesker giver deres bekymringer svømmeundervisning i stedet for at drukne dem.”
Mark Twain

“Jeg har haft tusinder af bekymringer, de færreste er blevet til noget.”
Mark Twain

“Vær altid sikker på kendsgerningerne først. Så kan du altid fordreje dem bagefter.”
Mark Twain

“Tag det første trin baseret på tro. Du behøver ikke se hele trappen, tag bare det første trin”
Martin Luther King  

“Mennesker vil glemme det, du sagde, mennesker vil glemme det, du gjorde, men de vil aldrig glemme det, du fik dem til at føle.”
Maya Angelou  

“Du misser 100% af de skud, du ikke skyder.”
Michael Jordan

“Det er som regel aldrig problemet, der er problemet, men det er måden, man tænker om problemet, der er problemet.”
Michael White

“Erfaringen er en god læremester, men han sender dig nogle afsindig dyre regninger.”
Minna Antrim

“Et mål er en drøm med en deadline.”
Napoleon Hill

“Vent ikke – tidspunktet vil aldrig være perfekt.”
Napoleon Hill

“Alle resultater og alle opnåede rigdomme har deres udgangspunkt i en idé.”
Napoleon Hill

“Livet begynder for enden af din komfortzone.”
Neale Donald Walsch

“En ekspert er en, der har gjort alle de fejltagelser, der kan gøres, inden for et meget lille område.”
Niels Bohr

“Vær dig selv, alle andre er alligevel optaget.”
Oscar Wilde

“Livet er en jammerdal. Men nævn et alternativ, der er mere lystigt.”
Otto Ludwig

“Som barn er enhver kunstner. Vanskeligheden ligger i at forblive det som voksen.”
Pablo Picasso

“Mange mennesker forsømmer den lille lykke, mens de venter forgæves på den store.”
Pearl S. Buck

“Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den.”
Peter F. Drucker

“Management er at gøre tingene rigtigt. Ledelse er at gøre de rigtige ting.”
Peter F. Drucker

“Det eneste, vi ved om fremtiden, er, at den vil blive anderledes.”
Peter F. Drucker

“Evnen til at udnytte egne evner er så vigtig, at hvis bare man har den, behøver man ingen anden.”
Piet Hein

“Den som tvivler på sin sag, han er slagen før sit slag.”
Piet Hein

“Begyndelsen er den vigtigste del af arbejdet.”
Platon

“Tag aldrig modet fra nogen, som stadig laver forbedringer, uanset hvor langsomt.”
Platon

“Livet er den største gave. Bare kedeligt, at så mange aldrig når at få pakket den rigtigt ud.”
Poul Bundgaard

“Det, der er bag dig, og det, der er foran dig, blegner i forhold til det, der er inden i dig.”
Ralph Waldo Emerson

“For alt det du har måtte give afkald på, har du fået noget andet, Og for alt det du har fået, har du måtte give afkald på noget andet.”
Ralph Waldo Emerson

“Vores største bedrift er ikke at undgå at falde, men at vi rejser os op igen, hver eneste gang vi falder.”
Ralph Waldo Emerson

“Få mest muligt ud af dig selv, for det er alt, der er af dig.”
Ralph Waldo Emerson

“Kærlighed er det eneste der vokser, jo mere man ødsler med det.”
Ricarda Huch

“Det er kun 20% af din indsats, der tegner sig for 80% af dine resultater.”
Richard Koch

“Nyd de små ting, for en dag kigger du måske tilbage og indser, at de var de store ting.”
Robert Brault

“Gør hvad du kan, med hvad du har, der hvor du er.”
Roosevelt

“Det er ikke svært at træffe beslutninger, hvis man kender sine værdier.”
Roy Disney

“Øvelser er gode – især når man bruger dem.”
Russ Hudson

“Det er ikke fordi, noget er svært, at vi ikke tør, det er fordi, vi ikke tør, at noget er svært.”
Seneca

“For den, der ikke ved, hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gunstig.”
Seneca

“Lad ham, som vil bevæge verden, først bevæge sig selv.”
Sokrates

“Den, som spørger dumt, ender med at blive klogere end den, som tror at vide alt.”
Sokrates

“At være den rigeste mand på kirkegården, betyder intet for mig … at gå i seng om aftenen og sige, at vi har gjort noget fantastisk, det er det, der betyder noget for mig.”
Steve Jobs

“Personlig ledelse er en proces, der holder din vision og dine værdier op foran dig, og får dig til at indrette dit liv, så det er i overensstemmelse med dem.”
Stephen Covey

“Hvis du er lykkelig, er det sandsynligvis din egen skyld, for der er masser af ting i verden at være ulykkelig over.”
Storm P

“Ak ja, selv den stærkeste cigar bliver engang til aske.”
Storm P

“Alle vil udvikling – ingen vil forandring.”
Søren Kierkegaard

“Det store er ikke at være enten det ene eller det andet – men at være sig selv – og det formår hvert eneste menneske, hvis det vil.”
Søren Kierkegaard

“At vove er at miste fodfæstet for en stund – ikke at vove er at miste sig selv.”
Tillagt Søren Kierkegaard

“Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.”
Tillagt Søren Kierkegaard

“Tænk bare på hvor lykkelig du ville være, hvis du mistede alt – og fik det igen.”
Terents

“Livet har ingen anden mening, end den vi giver det.”
Thornton Wilder

“Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden.”
Troels Kløvedal

“Idealer kan kun være fyrtårne, der letter vores orientering.”
U. Thant

“Tænker du for meget, vil du skabe problemer, der slet ikke eksisterede til at begynde med.”
Ukendt

“Alt hvad du hidtil har gjort, har været læring for resten af livet.”
Ukendt

“Mål aldrig et bjergs højde førend du når toppen. Derfra kan du se hvor lavt det var.”
Ukendt

“Se mod lyset, så falder skyggerne bag dig.”
Ukendt

“Giv mig styrke til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan og visdom til at se forskellen.”
Ukendt

“Det er okey at tackle igennem, bare man går efter bolden.”
Ukendt

“Du kan ikke ændre på de sider, der allerede er skrevet – men du kan starte på et nyt kapitel.”
Ukendt

“Det er umuligt”, sagde Tvivlen.
“Det er farligt”, sagde Frygten.
“Det er unødvendigt”, sagde Fornuften.
“Gør det alligevel”, hviskede Hjertet.

Ukendt

“En dårlig vane er som en blød seng, let at komme i, men svær at komme ud af.”
Ukendt

“Der er altid vejarbejde på den vej, der fører til succes.”
Ukendt

“Der er to måder hvorpå man kan sprede lys, enten ved selv at være lyset, eller ved at være spejlet der kaster det tilbage.”
Ukendt

“Kærlighed er det eneste, der bliver mere af, når man rutter med den.”
Ukendt

“At opgive noget, betyder ikke nødvendigvis at man er svag, men at man er stærk nok til at give slip.”
Ukendt

“Græd ikke fordi det er forbi, men smil for det, der skete.”
Ukendt

“Sorg er et godt sted at besøge men et skidt sted at slå sig ned.”
Ukendt

“Et langt liv er ikke godt nok – et godt liv er langt nok.”
Ukendt

“Dem der ikke er her mere, har ikke forladt os. De er bare gået i forvejen.”
Ukendt

“Erfaring er evnen til at genkende en fejl anden gang man laver den.”
Ukendt

“Man skal kende mørket for at kunne glæde sig over lyset.”
Ukendt

“Når én du elsker bliver til et minde, bliver det minde til en dyrebar skat.”
Ukendt

“Hvad ville livet være, hvis vi ikke have mod til at prøve noget?”
Vincent van Gogh

“Alle vores drømme kan gå i opfyldelse – hvis vi har modet til at forfølge dem.”
Walt Disney

“Vi burde alle gøre mindst to ting hver dag, som vi hader, bare for øvelsens skyld.”
William James

“Elsk alle, stol på nogle få, gør ondt mod ingen.”
William Shakespeare

“Lykken er som en parfume: Vi kan ikke stænke den på en anden, uden at et par dråber rammer os selv.”
William Shakespeare

“Kun de, der også kender frygten, er virkelig modige, de andre er kun dumdristige.”
Willy Brandt

“Optimisten ser muligheder i enhver fare, pessimisten ser farer i enhver mulighed.”
Winston Churchill

“Succes er at gå fra fiasko til fiasko uden at miste troen på sig selv.”
Winston Churchill

“Tal i vrede, og du kommer til at holde den bedste tale, du nogensinde har fortrudt.”
Winston Churchill

“Når du går gennem Helvede, så bliv ved med at gå!”
Winston Churchill

“Hvis du forstår, er tingene blot som de er. Hvis du ikke forstår, er tingene blot som de er.”
Zen ordsprog

“Den, som altid viger for andre, ender med ikke at have et eneste princip, der er hans eget.”
Æsop

“Behag alle og du behager ingen.”
Æsop