Vision & mission

Vision:
Visionen for Fokus & Balance er at gøre en forskel i relation til at skabe udvikling, ligevægt og balance i livet.

Mission:
Gennem coaching assisterer Fokus & Balance virksomheder og private til øget bevidsthed og udvikling ved at sætte fokus på de ressourcer, som gør den enkelte i stand til at nå sine mål i balance med det, der findes vigtigt.

Coaching med Fokus & Balance
Vi tror på, at du gennem coaching kan opnå større tilfredshed og livskvalitet ved at få bevidsthed på og overblik over livsområder, ønsker, mål, værdier og ressourcer. Du bliver endnu bedre til at finde lige præcis det fokus, som skaber udvikling og balance i dit liv. Til at acceptere at ansvaret for at få ting til at ske er dit og være proaktiv i dine tanker og handlinger. Til at vælge den betydning, du giver dine oplevelser, hvilket er afgørende for dine tanke-, sprog- og adfærdsmønstre.

Et godt liv starter med en god barndom
Derfor donneres 10 kr. til SOS-Børnebyerne, hver gang du betaler for en coaching-session.