Om NLP

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering

Neuro: Nervesystem
– Måden – vi gennem vores syns-, høre-, føle-, smags- og lugtesans filtrerer og oversætter vores oplevelser til tankeprocesser.

Lingvistisk: Sprog
– Måden – vi bruger sproget til at skabe mening med vores oplevelser og til at kommunikere med os selv og andre.

Programmering:
– Måden – vi programmerer os selv – vores tanke-, sprog- og adfærdsmønstre baseret på den betydning, vi vælger at give vores oplevelser.

Programmeringen kan afdækkes, ændres og udvikles ved at arbejde med tankeprocesser og kommunikation.

NLP tilbyder en række psykologiske værktøjer, der kan hjælpe til at afdække bevidste og ubevidste strategier samt finde og frisætte ressourcer. Værktøjer, der kan bruges til at bearbejde uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og til at ændre begrænsende overbevisninger. Værktøjer, der kan bruges til målsætning og til at skabe bevidsthed og positive forandringer både i forhold til personlig og faglig udvikling, men også i forhold til kommunikation og relationer mellem mennesker.

I en coachingproces kan forskellige NLP-værktøjer indgå for at optimere arbejdet med det emne eller livsområde, der arbejdes med.

NLPs oprindelse:

Matematikeren, Richard Bandler og sprogforskeren, John Grinder fandt sammen i begyndelse af 70’erne på universitetet i Santa Cruz i Californien for at udforske og udfordre den eksisterende psykologi.

De studerede de tre terapeuter:

Fritz Pearls, gestaltterapeut.
Virginia Satir, familieterapeut.
Milton H. Erickson, hypnoterapeut.

De studerede herudover hvilke mønstre, der adskiller succesrige mennesker fra mennesker, som ikke er succesrige.

De studerede, hvordan mennesker bærer sig ad med at blive f.eks. glade, bange, motiverede eller ulykkelige.

Grundlaget for værktøjerne i NLP er således studier af menneskers bevidste eller ubevidste kompetencer og strategier (modeling) ud fra en betragtning om, at det, der er muligt for ét menneske, kan afdækkes og læres af et andet menneske.

NLP forudsætninger

Vi arbejder bl.a. med flg. forudsætninger:

 • Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever vores model af verden.
 • Der skal være respekt for andre menneskers modeller af verden.
 • Vi styrer selv vores sind og dermed vores resultater.
 • Der eksisterer ikke fiasko, kun feedback.
 • Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får.
 • Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.
 • Mennesker har alle de ressourcer, de har brug for, for at nå deres mål.
 • Fleksible mennesker og organisationer har fortrin i forhold til mindre fleksible.
 • Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker, så gør noget andet.
 • Krop og sind påvirker hinanden.
 • Vores adfærd er ikke vores identitet.
 • Mennesker gør altid det bedste, de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed.